YARIŞMALAR

     Okulumuzda şubeler arası yapılan bilgi yarışmalarının yanında belirli günlerde düzenlenen resim, kompozisyon, düzyazı, şiir, fotoğraf ve proje yarışmaları bütün bir yıla planlı olarak yayılım gösterir.

    Yaz ve yarıyıl projeleri yarışmalarına katılım her yıl biraz daha artmaktadır. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilir.