MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

     Özel Taş İlköğretim Kurumları daha iyi bir dünya için araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı; kültürler arası farklılıklara karşı anlayışla yaklaşabilen saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. 

     Bu amaca uygun olarak okulumuz, öğrenenler için ilgi çekici, ulusal ve uluslararası bakış açılarını dikkate alan, disiplinlerüstü sorgulamaya dayalı bir programı esas alır. 

     Okulumuz, öğrenenlerin yaşamı boyunca etkin biçimde öğrenme bilincine ulaşmış, edindiği bilgileri davranışa dönüştürerek çevresi üzerinde etki yaratan, hoşgörülü, sevecen bireyler olmasını teşvik eder.  

 

VİZYONUMUZ

Sunduğu eğitim-öğretimle sorgulayan, eleştirel düşünen, bilgi, beceri, davranış ve tutumları ile fark edilen bireyler yetiştirerek ülkemizin nitelikli  insan kaynağının oluşturulmasında katkısı olan uluslar arası düzeyde tanınmış bir okul olmak.