IB - PYP KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Belgeleme

 • Okulun PYP bölümüne ait olan IB basımlarının kopyalarını bütün çalışanların erişimine açmak,
 • Tamamlanmış planların arşivlenmesini devam ettirmek,
 • Okulun sorgulama programını yayımlamak,
 • Okulun kapsam ve sıralama belgelerinin geliştirilme ve gözden geçirilme sürecini yönlendirmek,
 • Ölçme için ve öğretilen-öğrenilen dil için önemli uzlaşmalar sağlamak,
 • Okulun stratejik gelişim planının oluşturulmasında rol almak

Profesyonel Gelişim

 • Çalışanların profesyonel gelişim fırsatlarının farkına varmasını sağlamak,
 • Okul içindeki ve dışındaki profesyonel gelişim fırsatları hakkında önerilerde bulunmak,
 • Fırsat eşitliği sağlamak ve sürekli ihtiyaçları tanımlamak için atölye katılımının ve okul ziyaretlerinin kaydını tutmak,
 • Sorgulama üniteleri geliştirmede takımlara ya da bireylere yardımcı olmak,
 • 4. ve 6. Sınıftaki PYP sergisinden sorumlu öğretmenleri ve bu sergiye dahil olan öğrencileri desteklemek

Kaynak Yönetimi

 • Programın uygulanmasını desteklemek için uygun kaynakların satın alınması hakkında önerilerde bulunmak,
 • Etkin yönetimi kolaylaştırmak için kaynakların döküm çizelgesini başlatmak.

İletişim

 • Programın uygulanmasında yer alan tüm çalışanların iletişimi ve işbirliği için sistemler kurmak,
 • Veli bilgilendirmesini sağlamak,
 • Okul bültenindeki programa dair makaleler yayınlamak,
 • IB'den edinilmiş bütün ilgili bilginin dağıtımını yapmak,
 • Yetkilendirme ve değerlendirme için gereken belgeleri hazırlamak ve sunmak,
 • Programın uygulanmasıyla ilgili olarak IB'nin bütün gereksinimlerine sadık kalınmasını sağlamak,
 • IB'nin bilgi talebine yanıt vermek,
 • Okul ve IB arasında bir birleşim sağlamak,
 • OCC tartışma forumları, email adresleri ve okul gezileri aracılığıyla daha geniş bir PYP topluluğuna ulaşmayı sağlamak,
 • OCC'nin okul topluluğu içinde kullanımını teşvik etmek